Thiết kế nội thất biệt thự, 3 phong cách phổ biến nhất hiện nay