Thi công hoàn thành phần thô Dinh Thự 4 tầng

Thi công hoàn thành phần thô Dinh Thự 4 tầng, công trình quy mô lớn được thi công từ năm 2019, đến thời điểm quay phim đầu 2021 đã cơ bản hoàn thành công việc ở phần thô, bước vào trang trí hoàn thiện