Thép sàn sân thượng của một Dinh Thự cổ điển châu Âu

Cốt thép sàn sân thượng của một Dinh Thự cổ điển châu Âu