Đổ bê tông sàn sân thượng Lâu Đài tại Bình Dương

Thi công đổ bê tông ngày 20/10/2021 trong điều kiện thời tiết thuận lợi, công việc được hoàn thành nhanh chóng theo tiến độ.

Xem thêm: https://kientruchoanggia.com/do-be-tong-san-san-thuong-dinh-thu-co-dien-chau-au.html